Warning: Creating default object from empty value in /var/www/chtetii4398/data/www/tetiivmiskrada.org.ua/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 421

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/chtetii4398/data/www/tetiivmiskrada.org.ua/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 421
Обговорення

Мер міста

Телефони довіри

Галерея

Обговорення

Про винесення на обговорення Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Тетієва

 

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Сорок третя сесія шостого скликання

                 м. Тетіїв                                                        20 червня 2013 року

РІШЕННЯ  № 596

 

Про винесення на обговорення Порядку

пайової участі замовників у розвитку

інфраструктури міста Тетієва

 

         З метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку міста та залучення замовників будівництва до пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, на виконання ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» , керуючись Законом України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», ст. 7 Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  та  ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                       в и р і ш и л а :

 

1. Винести на обговорення територіальної громади міста Тетієва:

 

   1.1. Порядок пайової участі замовників у розвитку  інфраструктури

          м. Тетієва (додаток 1).

 

   1.2. Порядок розрахунку пайової участі замовників  у розвитку

          інфраструктури м. Тетієва у разі будівництва об’єктів загальна

          кошторисна вартість яких згідно з державними будівельними нормами,

          стандартами і правилами не вивчена (додаток 2).

   1.3. Типову форму договору про пайову участь замовника у розвитку  

           інфраструктури міста Тетієва з розрахунком величини пайової

           участі та графіком внесення коштів (додаток З).

 

  1.4. Положення про цільовий фонд розвитку інфраструктури

         міста Тетієва (додаток 4).

 

2.   Виконкому Тетіївської міської ради забезпечити оприлюднення

      цього рішення з додатками на сайті міської ради та в районній газеті

      «Тетіївська  земля».

 

  1.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 

 комісію з питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення  діяльності

 депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого

 комітету, дотримання законності та правопорядку.

 

            Міський голова                                                    Р.Майструк

 

 

 

                                                                                Додаток №1

                                                             до рішення 43 сесії міської ради шостого

                                                             скликання від 20.06.2013р. № 596

 

 

                               ПОРЯДОК

            пайової участі замовників у розвитку

                 інфраструктури міста Тетієва

 

 

         1. Загальні положення

 

1.1. Порядок розроблено на підставі законів України «Про місцеве

       самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності»

       та «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток

       будівельної галузі та житлового будівництва».

 

1.2. Терміни, застосовані у цьому Порядку, використовуються у значенні,

       встановленому Законом України від 17.02.11 р. № 3038-VI «Про

       регулювання містобудівної діяльності».

 

1.3.  Залучення до пайової участі у розвитку інфраструктури м. Тетієва

        є обов'язковим для всіх замовників, які мають намір здійснити нове

        будівництво, добудову та надбудову, технічне переоснащення та

        реставрацію (далі — будівництво) існуючих будівель (споруд) житлово-

        громадського та виробничого призначення (крім тимчасових закладів

        торгівлі та сфери послуг), які підлягають прийняттю в експлуатацію в

        установленому чинним законодавством порядку. Перелік замовників, які

        звільняються від пайової участі у розвитку інфраструктури м. Тетієва,

        визначений розділом 4 цього Порядку.

 

1.4.  Пайова участь у розвитку інфраструктури м. Тетієва полягає у

        перерахуванні замовником до місцевого бюджету грошових коштів у

        розмірах та у строк, встановлені цим Порядком. Ці грошові кошти

        використовуються виключно для розвитку інфраструктури м. Тетієва.

 

1.5.   Пайова участь сплачується замовником на підставі договору, який

        укладається між виконавчим комітетом Тетіївської міської ради та

        замовником, не пізніше 15 робочих днів з дня реєстрації звернення

        замовника про його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва

        в експлуатацію.

 

         2.Порядок залучення замовників до пайової участі у розвитку  

            інфраструктури міста Тетієва

 

 2.1.  Замовник, який має намір здійснити будівництво об'єкта на земельній

         ділянці на території м. Тетієва, для отримання вимог по пайовій

         участі зобов'язаний звернутися з заявою до виконавчого комітету

         Тетіївської міської ради.

 

2.2. До заяви необхідно додати:

 

      - копію дозволу на виконання будівельних робіт або декларації про

        початок виконання будівельних робіт;

 

      - зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об'єкта

        містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами

        (за наявності), та техніко-економічні показники;

 

     - правовстановлюючі документи замовника:

 

  а)  для юридичних осіб :

 

       -  комплект копій установчих документів, засвідчених печаткою та     

          підписом уповноваженого представника замовника;

 

       -  виписку з ЄДР про реєстрацію юридичної особи;

 

       -  довідку з зазначенням реквізитів юридичної особи, найменування

          посади та П.І.Б. особи, яка відповідно до статуту чи іншого документу  

          має право на укладення договорів від імені цієї юридичної особи;

 

       -  копію рішення про надання уповноваженій особі замовника  

          повноважень на підписання договорів, засвідчену печаткою та

          підписом уповноваженого представника замовника (якщо

          уповноважена особа діє не на підставі Статуту замовника,

          а іншого документа);

 

   б) для фізичних  осіб :

        - засвідчені підписом фізичної особи копії паспорта та довідки про

          присвоєння ІПН (за наявності);

 

    в)  для фізичних  осіб - підприємців :

 

        - виписку з ЄДР про реєстрацію ФОП;

 

        - довідку із зазначенням місця знаходження та реквізитів ФОП,  

          засвідчену підписом та печаткою (за наявності) такої особи;

 

       - копію свідоцтва про реєстрацію ФОП як платника податків.

 

     3. Визначення розмірів пайової участі та строків їх сплати

 

3.1. До вартості будівництва не враховуються витрати на придбання та  

       виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від

       будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і

       позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних

       комунікацій.

 

 

3.2. Для замовників, кошторисна вартість будівництва об'єктів яких  

       визначена на підставі вимог ДБН Д.1.1.-1-2000 «Правила визначення

       вартості будівництва»,  розмір пайової участі встановлюється на рівні:

 

       а) 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для  

           нежитлових будівель та споруд;

 

       б) 4 % загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для

            житлових будинків.

 

3.3. Залежно від належності земельної ділянки до певної зони (додаток –

       карта міста, поділена на зони), розмір суми пайової участі замовників

       будівництва у розвитку соціальної інфраструктури міста множиться на

       такі коефіцієнти:

 

        а) І зона (центральна частина міста) - коефіцієнт 1,0;

 

       б) II зона - коефіцієнт 0,8;

 

       в) ІІІ зона - коефіцієнт 0,6;

 

       г) при реконструкції в підвальних та горищних приміщеннях з метою

           влаштування житлових кімнат, мансард тощо -0,5.

 

3.4. Розмір пайової участі визначається за формулою:

 

     ПУ = (ЗКВБ - Вз - В6м - Вм) х 10 % (4 %) х Кз, де

     ПУ — пайова участь;

    ЗКВБ — загальна кошторисна вартість будівництва;

    В3 — витрати, пов'язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

    В6м — витрати, пов'язані із звільненням будівельного майданчика від

            будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість

            придбання знесеного майна;

    ВІм — витрати на влаштування внутрішньо - та позамайданчикових  

            інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

    10 або 4 % — відсоток вартості будівництва, визначений згідно з п. 3.2       

           Порядку;

 

    Кз — коефіцієнт зональності, визначений згідно з п. 3.3 Порядку;

   

3.5.  Для замовників, кошторисна вартість будівництва об'єктів яких не

        визначена згідно з ДБН, стандартами і правилами, розмір пайової участі

        визначається в порядку, передбаченому додатком 2.

       

 

3.6.  Строк визначення розміру пайової участі замовника не повинен  

        перевищувати 10 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника,

        за умови наявності документів, передбачених п. 2.2. цього Порядку.

 

3.7.  Пайова участь сплачується в повній сумі єдиним платежем або     

        частинами за графіком, що визначається договором.

 

3.8.  Забудовники, які здійснюють будівництво житла, мають право на

        відстрочення сплати пайових внесків на розвиток інфраструктури міста

        Тетієва згідно з чинним законодавством. Питання щодо відстрочення

        сплати замовником пайового внеску розглядається виконавчим

        комітетом Тетіївської міської ради.

 

3.9. Для об'єктів, введення в експлуатацію яких буде здійснюватись з 1 січня

       2013 року, кошти пайової участі сплачуються згідно договору до

       прийняття  об'єкта будівництва  в  експлуатацію.

 

 

    4.    Об'єкти будівництва, замовники яких до пайової участі

                     не залучаються

 

4.1. До пайової участі у розвитку інфраструктури міста Тетієва

       не залучаються замовники у разі будівництва:

 

      а)  об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів

          або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного

          або місцевого бюджету;

 

      б)  будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури

            і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

 

      в)    будинків житлового фонду соціального призначення та доступного

             житла;

 

      г) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних  

          будинків загальною площею до 300 м2, господарських споруд,  

          розташованих на відповідних земельних ділянках;

 

      д) об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за

          результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

 

      е)  об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці  

           об'єктів соціальної інфраструктури.

 

        До об'єктів соціальної інфраструктури у розумінні цього Порядку належать заклади та інші об'єкти загального користування, призначені для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб мешканців територіальної громади м. Тетієва, за умови, що частка територіальної громади м. Тетієва у статутному капіталі (вартості) таких об'єктів перевищує 25 %. За рішенням виконавчого комітету Тетіївської міської ради до об'єктів соціальної інфраструктури можуть бути віднесені й інші об'єкти;

 

 

 

      є)  об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або

           зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або

           природного характеру.

 

    

5.    Прикінцеві положення

 

5.1. У випадку внесення змін до актів чинного законодавства, відповідні

       зміни і доповнення вносяться до цього Порядку і   відповідно до вимог

       Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері

       господарської діяльності».

 

            Спори, пов'язані з пайовою участю замовника у розвитку інфраструктури міста Тетієва, вирішуються у судовому порядку.

 

 

 

 

               Секретар ради                                           І.Погоріла

 

 

 

                                                                             Додаток №2

                                                             до рішення 43 сесії міської ради шостого

                                                             скликання від 20.06.2013р. № 596

 

 

                                        ПОРЯДОК

         розрахунку пайової участі замовників у розвитку

      інфраструктури м. Тетієва у разі будівництва об'єктів,

     загальна кошторисна вартість яких згідно з державними

 будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена

    або не відповідає одиниці створеної потужності в м. Тетієві.

 

 

1. Установити з 01.08.2013 року норматив для одиниці створеної потужності  

    будівництва об'єкта м. Тетієві у розмірі   2500 гривень.

 

2. Норматив для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням

    виконавчого комітету Тетіївської міської ради, періодично встановлюється

    (не рідше одного разу на рік) на підставі даних місцевих будівельних

    підприємств , що множиться на загальну площу об'єкта будівництва.

 

3. Для замовників будівництва, в яких кошторисна вартість не визначена

    згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами,

    розрахунок розміру пайового внеску здійснюється із застосуванням     

    нормативу для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням

    виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

 

4. Розрахунок пайової участі Замовників під час будівництва об'єктів,

    вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і

    правилами не визначена або не відповідає одиниці створеної потужності

    в м. Тетієві, здійснюється за формулою:

 

      ПУ = (Пх Осп - Вз - В6м - Вш) х 10 (4) % х К он,

 

де П — площа об'єкта будівництва у метрах квадратних (у разі здійснення житлового будівництва враховується загальна площа житла; у разі здійснення добудови враховується тільки площа тієї частини об'єкта, що добудовується; якщо добудовуються тільки сходи, то враховується площа земельної ділянки під сходами);

 

Осп — норматив для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням Тетіївської міської ради, що діє на дату укладення договору про пайову участь між Замовником та міською радою;

 

    Вз — витрати, пов'язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

 

В6м — витрати, пов'язані зі звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;

 

Вім — витрати на влаштування внутрішньо - та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

 

10 або 4 % — відсоток вартості будівництва, визначений згідно з п. 3.2 Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Тетієва, (далі — Порядок 1);

 

Кзон — коефіцієнт зональності, визначений згідно з п. 3.3 Порядку 1;

 

 

5. При будівництві житла загальна площа сходових кліток та ліфтів

    оцінюється з коефіцієнтом 0,5.

 

 

 

 

     Секретар ради                                                         І. Погоріла

 

 

 

 

                                                                        Додаток №3

                                                             до рішення 43 сесії міської ради шостого

                                                             скликання від 20.06.2013р. № 596

 

 

                               ДОГОВІР

                про пайову участь у розвитку

                інфраструктури міста Тетієва

 

 м.Тетіїв                                                                 «______»_________20__р.

 

          Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, у особі

 

___________________________________________________________________________

 

                                             ( П.І.Б. та посада уповноваженої особи )

 

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Статуту територіальної громади міста Тетієва, з одного боку, та

 

__________________________________________________________________________

 

(П.І.Б. фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб)

 

(П. І. Б.

 

далі іменований «Замовник», з другого боку, які разом за текстом Договору іменуються «Сторони», уклали цей Договір про таке:

 

            І. Предмет Договору

 

 1.    Відповідно до цього Договору Замовник зобов'язується прийняти пайову участь у розвитку інфраструктури м. Тетієва та перерахувати до спеціального цільового фонду м. Тетієва на рахунок, відкритий в Управлінні Державної казначейської служби України в Київській області, грошові кошти в розмірі, визначеному у Розрахунку величини пайової участі в розвитку інфраструктури м. Тетієва (додаток 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

 

2.      Грошові   кошти   за цим  Договором   перераховуються   Замовником   за такими   реквізитами:   рахунок №_____ , код______, МФО_______, ККД         _______, банк одержувача: МУ ДКСУ в Київській області.

 

3.  При перерахуванні коштів Замовник повинен указати у платіжному документі у рядку призначення платежу: «Пайова участь у розвитку інфраструктури м. Тетієва».

 

4.  Кошти, отримані за цим Договором як пайова участь Замовника, можуть використовуватися виключно для розвитку інфраструктури м. Тетієва.

 

            II. Зобов'язання Сторін

 

 1.    Замовник зобов'язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п. 1 розділу І цього Договору, згідно з Графіком оплати (додаток 2), що є невід'ємною частиною цього Договору.

        Оплату може бути внесено одним платежем шляхом перерахування Замовником грошових коштів за реквізитами, визначеними у п. 1 розділу 1 цього Договору, не пізніше ніж за 1 (один) місяць після прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.

 

2.    Якщо після укладення цього Договору технічними умовами буде передбачена необхідність будівництва Замовником інженерних мереж або об'єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі в розвитку інфраструктури м. Тетієва має бути зменшено на суму їх кошторисної вартості, про що Сторони мають укласти відповідну додаткову угоду.

      Якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об'єктів інженерної інфраструктури перевищить розмір пайової участі Замовника, визначений цим Договором на момент його укладення, Замовник звільняється від сплати пайової участі, а Тетіївська міська рада має відшкодувати Замовнику різницю між здійсненими останнім витратами та розміром пайової участі в розвитку інфраструктури м. Тетієва.

 

3.  Інженерні мережі та/або об'єкти, побудовані Замовником поза межами його земельної ділянки, на вартість яких зменшено розмір пайової участі Замовника в розвитку інфраструктури м. Тетієва, передаються ним у комунальну власність територіальної громади м. Тетієва.

 

4.  Відшкодування вартості мереж та/або об'єктів, визначених у пп. 2 - 3 розділу II цього Договору, має бути здійснено, а надміру сплачені грошові кошти повернено Замовнику у визначений законом строк на підставі відповідного рішення виконавчого комітету Тетіївської міської ради після передачі Замовником цих інженерних мереж та/або об'єктів у комунальну власність територіальної громади м. Тетієва.

 

          III. Особливі умови

 

1.З моменту зарахування на рахунок цільового фонду міста Тетієва коштів, передбачених цим Договором, Замовник передає право володіння, користування та розпорядження вказаними коштами Тетіївській міський

раді відповідно до їх цільового призначення, і ці кошти стають комунальною власністю територіальної громади м. Тетієва.

 

2.Об'єкти, майно та інші активи, придбані та/або створені за рахунок коштів, внесених Замовником як пайова участь у розвитку інфраструктури м. Тетієва за цим Договором, є комунальною власністю територіальної громади міста Тетієва.

 

         IV. Відповідальність Сторін

 

 1. У разі невиконання або несвоєчасного виконання Замовником зобов'язань щодо перерахування в повному обсязі коштів, визначених цим Договором, виконавчий комітет Тетіївської міської ради за поданням відділу економіки та комунального майна здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів.

 

2. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі в розвитку інфраструктури м. Тетієва Замовник сплачує пеню в розмірі 0,1 % від загальної суми пайової участі, визначеної п. 1 розділу І цього Договору, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення виконання зобов'язання.

 

          V. Форс-мажор

 

 1.  Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за договором, якщо воно сталося внаслідок обставин непереборної сили, як-то: пожежа, повінь, землетрус, втручання з боку органів влади, воєнні дії тощо, якщо ці обставини безпосередню впливають на виконання умов Договору. При цьому строк виконання Договору відтерміновується пропорційно часу, протягом якого діяли такі обставини. Якщо ці обставини триватимуть понад 6 (шість) місяців, Сторони можуть переглянути умови цього Договору.

 

2.  Наявність та період дії форс-мажорних обставин має бути підтверджено Торгово-промисловою палатою за місцем знаходження Сторони, яка заявляє про настання таких обставин.

 VI. Строк дії договору

 1.  Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

 VII. Інші умови

 1. Зміни до цього Договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід'ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.

 2.Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.

 3.У разі виникнення розбіжностей між Сторонами, щодо яких вони не можуть дійти згоди мирним шляхом, спір передається на розгляд суду відповідно до територіальної підсудності та підвідомчості справи.

 4.Питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються Сторонами згідно з приписами чинного законодавства України.

 5.Визнання одного або кількох пунктів цього Договору нечинними або скасування його окремих положень не тягне за собою визнання договору нечинним у цілому.

 6.Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу,  один з яких зберігається у Замовника, другий — у виконавчому комітеті Тетіївської міської ради.

 

          VІ.Адреси та реквізити Сторін

 

Виконавчий комітет Тетіївської                             Замовник

міської ради

 

 М.П.                                                                                       М.П.

 

                                                                        Додаток № 4

                                                             до рішення 43 сесії міської ради шостого

                                                             скликання від 20.06.2013р. № 596

 

                                ПОЛОЖЕННЯ

 про Цільовий фонд розвитку  інфраструктури міста Тетієва

 1. Загальні положення

 1.1. Цільовий фонд розвитку інфраструктури міста Тетієва (далі - Цільовий фонд) створюється з метою фінансування заходів щодо розвитку інфраструктури міста Тетієва.

 1.2. Кошти, отримані як пайова участь (внесок) замовників об’єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інфраструктури  відповідного міста Тетієва.

Конкретні напрямки використання коштів Цільового фонду затверджуються у міському бюджеті на відповідний бюджетний період з урахуванням вимог абз.1 п.1.2 цього Положення.

 1.3. Розпорядником коштів Цільового фонду є виконавчі органи Тетіївської міської ради, визначений рішенням про міський бюджет на відповідний бюджетний рік.

 1.4. Терміни, які вживаються у цьому Положенні:

 1.4.1. замовник – фізична або  юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку і подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування;

 1.4.2. розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, поточний ремонт, розширення та придбання об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Тетієва;

 1.4.3. інженерно-транспортна інфраструктура – це комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

 1.4.4. соціальна інфраструктура – це будівлі, споруди та інші об’єкти сфери освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, об’єкти житлового, житлово-комунального та комунального господарства, а також території загального користування, що визначені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, крім тих, що належать до інженерно-транспортної інфраструктури та їх об’єкти і елементи.

 1.5. Тетіївська міська рада веде облік договорів, про які йде мова у  Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Тетієва, в тому числі облік грошових коштів, що надходять до селищного бюджету від замовників відповідно до вказаних договорів, та контролює виконання договорів замовниками.

 2. Джерела формування Цільового фонду

 2.1. До джерел формування Цільового фонду належать кошти, що надійдуть від замовників відповідно до Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Тетієва та договорів, які будуть укладені відповідно до вказаного Порядку.

 3. Використання коштів Цільового фонду

 3.1. Кошти Цільового фонду використовуються виключно на інфраструктури міста Тетієва.

 3.2. Конкретні напрямки використання коштів Цільового фонду затверджуються Тетївською міською радою у міському бюджеті з урахуванням програм соціально-економічного розвитку на відповідний бюджетний період.

 4. Звітність про формування та використання Цільового фонду

 4.1. Контроль за використанням коштів Цільового фонду здійснюється постійною комісією міської ради з бюджету та фінансово-економічних питань, розвитку ринкових відносин та питань регуляторної політики та фінансовим органом  Тетіївської міської ради.

4.2. Звіти про надходження та використання коштів Цільового фонду подаються на розгляд та затвердження Тетіївської міської ради щоквартально разом із звітами про виконання міського бюджету.

                        Секретар ради                                          І.Погоріла

 

                  АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

  проекту рішення сесії Тетіївської міської ради «Про затвердження

    Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури

                                           міста Тетієва»

 

 

        Цей документ містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акту – рішення сесії Тетіївської міської ради «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Тетієва».

        Аналіз впливу регуляторного акта складений відповідно до ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

  1. 1.     Опис проблеми, яку планується врегулювати

           шляхом прийняття рішення.

        Розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста Тетієва вимагає комплексного рішення багатьох проблем, пов'язаних з поліпшенням її технічного стану та подальшим оновленням. Будівництво (реконструкція) об'єктів соціальної сфери і житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою міста фінансується за рахунок коштів міського бюджету. Пайові внески замовників за право реалізувати проект будівництва на території міста Тетієва дасть можливість компенсувати витрати міського бюджету на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, залучити замовників до благоустрою території міста.

          Порядок визначення розміру пайового внеску, його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Тетієва розроблений відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

                  2. Цілі (мета) регулювання.

          Метою даного регулювання  є:

-  реалізація місцевої політики в сфері планування і забудови територій;

- забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Тетієва;

- комплексний підхід до рівномірного розвитку інфраструктури по всій території міста.

 

                3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних

                    способів досягнення встановлених цілей.

          У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:

- пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акту;

- здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;

- введення в дію запропонованого акту.

            Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту призведе до фінансових втрат міського бюджету та погіршення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Тетієва, одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.

           Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати і визначати порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Тетієва, відповідно до чинного законодавства,    належить Тетіївській міській раді шляхом прийняття відповідного рішення.

           Третя альтернатива -  введення в дію запропонованого акту -  є єдиним шляхом досягнення встановлених цілей.

           Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Тетіївської міської ради для виконання на території міста Тетієва, що передбачено ст. 144 Конституції України, ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 40  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

  1. 4.     Опис механізмів та заходів, що пропонується

               для вирішення проблеми.

           Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватись шляхом впровадження наступних заходів:

- застосування єдиного підходу при розрахунку розміру пайової участі, визначеного шляхом встановлення граничного розміру коштів замовників, що залучаються до розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

- чітке врегулювання прав та обов’язків сторін у договорі про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста Тетієва.

 

  1. 5.     Обґрунтування можливостей досягнення

          мети у разі прийняття рішення.

           Залучення забудовників до пайової участі у розвитку інфраструктури міста Тетієва дозволить створити нові, та реконструювати діючі об’єкти міської інфраструктури, а також буде сприяти  рівномірному  розвитку інфраструктури по всій території міста.

          Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органу місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати пайового внеску.

 

 

 

  1. 6.     Визначення очікуваних результатів

       прийняття регуляторного акту.

 

 

Сфера впливу                                                   

Вигоди

Витрати 

Інтереси органу місцевого самоврядування

 

-   збільшення надходжень на  розвиток інфраструктури міста;             

-   вирішення соціальних та економічних    проблем, пов’язаних з фінансуванням  розвитку  інфраструктури  міста                                                                             

відсутні

Суб’єкти підприємницької діяльності          

-  право реалізувати свій

   проект  будівництва на  

   території міста

         

сплата  пайового внеску

Мешканці міста Тетієва                       

-      право реалізувати свій

   проект  будівництва на  

   території міста;

-  покращення рівня життя   

та соціального забезпечення населення на основі створення благодійних умов для розвитку міста.

сплата  пайового внеску

 

                 

                          7.Термін дії регуляторного акту.

         Рішення сесії Тетіївської міської ради «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Тетієва» є загальнообов’язковим до застосування на території міста Тетієва, термін  дії цього рішення не обмежений.

        Потреби визначати строк дії даного акту немає через невизначеність строків, протягом яких будуть існувати правовідносини, що регулюються цим актом.

 

                    8. Визначення показників результативності рішення.

          Прогнозними значеннями показників результативності  регуляторного акту будуть:

- розмір додаткових надходжень для використання на розвиток інженерно -  транспортної та соціальної інфраструктури міста;

- результати направлення  пайових  внесків на розвиток інфраструктури міста.

 

 

                  9. Заходи щодо відстеження результативності рішення.

       Для відстежень буде застосовано аналіз даних бюджетної звітності.

       Під час прийняття регуляторного акту, у встановлені чинним законодавством строки, виконавчим комітетом Тетіївської міської ради з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься базове відстеження результативності дії акту.

          Не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акту.

         Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії акту, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження його результативності.

 

  

 

          Секретар ради                                                      І.Погоріла

 

 

 

Про розгляд Переліку фіксованих відсотків при нарахуванні ставок орендної плати на земельні ділянки в м. Тетієві

 

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Сорок перша сесія шостого скликання

 

     м. Тетіїв                                                    25 квітня  2013 року

 

РІШЕННЯ  578

 

Про розгляд Переліку фіксованих відсотків

при нарахуванні ставок орендної плати на

земельні ділянки в м. Тетієві

 

         Розглянувши Перелік фіксованих відсотків при нарахуванні

ставок орендної плати на земельні ділянки в м. Тетієві, відповідно

до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі рішення Тетіївської  міської ради від 25. 04.2013 р. №569  «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Тетіїв», керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статтями 12, 201 Земельного кодексу України, статтею 288 Податкового кодексу України,  міська рада

 

                                     в и р і ш и л а :

 

  1. 1.     Винести на обговорення територіальної громади міста Тетієва Перелік фіксованих відсотків при нарахуванні ставок орендної плати на земельних ділянкахв м. Тетієві ( додаток № 1).

 

  1. 2.     Розмістити  даний Перелік на сайті  міської ради, оголошення про 

     проведення обговорення надрукувати в районній газеті «Тетіївська

     земля».

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську  

     комісію з питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення 

     діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської  

     ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та

     правопорядку.

 

 

 

          Міський голова                                            Р.Майструк

 

 

Спеціаліст з юридичного забезпечення                                               Н. Складена

 

 

Додаток 1 
 до рішення  41 сесії Тетіївської

міської ради УІ скликання

  № 578 від 25.04.2013р.

Перелік фіксованих відсотків

при нарахуванні ставок орендної плати

на земельні ділянки в м. Тетієві

 

1. За землі під житловою забудовою:

      1.1 -  3% для обслуговування багатоквартирної забудови

      1.2 – 3% на період будівництва багатоквартирної житлової

                забудови

      1.3 -  3% під індивідуальною житловою забудовою та гаражного

                будівництва

 2.  За  земельні ділянки підприємств та підприємців, що 

     здійснюють оптову та роздрібну торгівлю, посередництво

     в торгівлі- землі комерційного використання: 

       2.1 -  6% торгівля харчовими продуктами

       2.2 -  8% ринки та торгівля промисловими товарами

       2.3 -  10% за земельні ділянки під малими архітектурними         

                формами

       2.4 -  10% торгівля нафтопродуктами

       2.5 -  6% виробництво та реалізація продуктів харчування

       2.6 -  10% за земельні ділянки громадського харчування( кафе, бари)

       2.7 -  8% за земельні ділянки по ремонту автомобілів та  

                автотехобслуговування

       2.8 -  8% за земельні ділянки готелів

       2.9 -  10% за земельні ділянки банківських, фінансових та

                кредитних установ

      2.10 -  8% за земельні ділянки салонів краси та перукарень

      2.11 -  6% за земельні ділянки підприємств побутового

                 обслуговування населення

      2.12 -  12% за земельні ділянки фізичних та юридичних осіб , які  

                зареєстровані в   інших населених пунктах

      2.13 -  7% інша комерційна діяльність

 3. Земельні ділянки промисловості:

      3.1 -  6% виробництво будівельних матеріалів та виробів

      3.2 -  6% виробництво харчової продукції, переробка с/г

               продукції  та її зберігання

      3.3 -  3% земельні ділянки будівництва та ремонту доріг

      3.4 - 12 % за земельні ділянки підприємств , які зареєстровані в   інших населених пунктах

      3.5 -  5% інші землі промисловості

 4.Інші землі

     4.1 – 4%  за земельні ділянки під об'єктами транспорту

     4.2 – 5%  за земельні ділянки  газопостачання

     4.3 – 5%  за земельні ділянки електрозабезпечення

     4.4 – 3%  за земельні ділянки, громадських організацій та

              політичних партій

    4.5 – 5%  за земельні ділянки зв'язку

    4.6 – 3%  за земельні ділянки сільськогосподарського призначення

    4.7 – 5%  інші землі

 5.У випадку, якщо суб'єкт підприємницької діяльності здійснює

    на одній земельній ділянці декілька видів діяльності, за

    основу при визначенні розміру орендної плати береться

    більший відсоток від нормативної грошової оцінки.

 6.Орендна плата землі не може бути меншою як 3% від

    нормативно-грошової оцінки земельної ділянки.

 

7.Орендна плата землі не може перевищувати 12% від

    нормативно-грошової оцінки земельної ділянки.

 

Секретар ради                                                      І.Погоріла

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Тетіївської  міської ради «Про затвердження

фіксованих відсотків при визначенні ставок орендної плати

 за земельні ділянки в м. Тетієві»

 

 

1.      Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відносин.

 

Відповідно до ст. 9  Податкового кодексу України до загальнодержавних податків та зборів відноситься плата за землю.

З 1 січня 2014 року відповідно до рішення Тетіївської  міської ради від 25.04.2013 року №569  вступає в дію нова нормативно - грошова оцінка земель міста Тетіїв  для розрахунку річної орендної плати   вартість якої  збільшена в середньому в 2-2,5 разів

Збільшення нової нормативної грошової оцінки з порівнянням з діючою з 2004 року пов’язано з капіталізацією земель міста, сучасною зміною інфраструктури і таке інше.

Відповідно до ст. 288 Податкового кодексу України ставка орендної плати для земель несільськогосподарського призначення має бути не менш 3-х кратного розміру земельного податку, тобто 3-х відсотків від нормативної грошової оцінки землі, але не більш 12-ти відсотків.

У разі застосування існуючих фіксованих ставок до нової нормативної грошової оцінки вартість одного кв. м. орендованої земельної ділянки значно зросте, що може стати додатковим фінансовим тягарем для землекористувачів. Тому, пропонується застосувати, по відношенню до діючих, понижуючі фіксовані ставки до деяких об’єктів, розташованих на земельних ділянках в залежності від їх цільового призначення.

            Введення в дію нової нормативної грошової оцінки землі та фіксованих ставок при визначенні орендної плати за землі міста Тетіїв, незважаючи на пониження деяких фіксованих ставок, по відношенню до діючих, дасть можливість збільшити надходження до бюджету міста від плати за оренду землі практично вдвічі, що в свою чергу забезпечить потребу у фінансових ресурсах  , благоустрою міста, тощо.

 

2.      Цілі державного регулювання.

Цілями прийняття і запровадження даного регуляторного акту є:

- дотримання законодавства, що регулює порядок нарахування орендної плати за землю у частині встановлення мінімальних ставок орендної плати - не менш 3-х відсотків від нормативної грошової оцінки землі;

- встановлення дещо менших деяких фіксованих ставок по відношенню до діючих;

- збільшення надходжень до бюджету міста, що забезпечить вирішення деяких соціально-економічних проблем міста,

- забезпечення прозорості дій Тетіївської міської ради та її відповідальності за результати приймаючих рішень.

 

3. Визначення та оцінка інших прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

 

Досягнення встановленої цілі можливо наступними способами :

3.1. Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення без змін існуючої ситуації.

3.2. Прийняття Тетіївською  міською радою рішення «Про затвердження фіксованих відсотків при визначенні ставок орендної плати за земельні ділянки в місті Тетієві».

Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана останній, через те, що в цьому випадку досягти мети можливо в коротший термін, з меншими витратами, з урахуванням особливостей ситуації, яка склалася.

Перший спосіб не є прийнятним оскільки у разі залишення без змін існуючих ставок орендної плати за земельні ділянки, деякі землекористувачі, у зв’язку з неспроможністю їх сплати, будуть відмовлятись від земельних ділянок, що призведе до зменшення надходжень до міського бюджету від сплати орендної плати за землю.

 

          4. Механізм розв’язання проблеми

 

Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення міською радою.

         Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум плати за оренду землі до бюджету.

 

          5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі     прийняття запропонованого регуляторного акта

 

Прийняття регуляторного акта дозволить зменшення деяких фіксованих ставок по відношенню до діючих у відсотках від нової нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що зменшить фінансове навантаження на землекористувачів.

 

            6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

Головними очікуваними результатами є поповнення міського бюджету, прозорість діяльності міської ради при встановленні фіксованих відсотків при визначенні ставок орендної плати за землю.

 Прийняття рішення дозволить досягти встановлених цілей з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Приведення орендної плати за землю у відповідність до норм законодавства.

Збільшення доходної частини бюджету.

Збільшення фінансування соціально-економічних програм.

Найбільш ефективне використання земельного фонду

Процедура розробки регуляторного акту(витрати робочого часу спеціалістів, що пов'язані з підготуванням, регуляторного акту, публікація у засобах масової інформації).

 

Суб'єкти підприємницької діяльності

Зменшення ставок орендної плати для відповідних суб’єктів господарювання.

Прозорість у визначенні орендних ставок.

Плата за землекористування.

Витрати на приведення у відповідність до даного рішення своєї діяльності

 

Споживачі

Покращення добробуту міста

 

 

 

         7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту

 

Пропонується не обмежувати строк чинності регуляторного акту, що в повній мірі співвідноситься з цілями його прийняття та механізмом реалізації.

         Перегляд зазначеного рішення може бути здійснено у випадку виникнення відповідної необхідності.

    

        8. Показники результативності регуляторного акту

 

        Показниками, які характеризують наслідки дії регуляторного акта є:

-       надходження до міського бюджету орендної плати за землю;

-       розмір орендованих площ земельних ділянок;

-       кількість укладених додатків до договорів;

-       кількість всіх договорів оренди земельних ділянок.

    

         9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту:

         Цільова група:суб'єкти підприємницької діяльності – платники орендної плати за землю.

         Базове відстеження результативності регуляторного акту здійснюється до вступу його в дію.

         Повторне відстеження результативності рішення міської ради буде здійснено через 1 рік після його вступу в дію.

         Періодичне відстеження результативності цього рішення буде проведене через 3 роки після повторного відстеження.

Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснюватиметься статистичним методом.

 

Зауваження і пропозиції по проекту рішення Тетіївської міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня опублікування за адресою:  Київська обл. м. Тетіїв вул. Комсомольська, 3

Секретар ради                                      І.В.Погоріла

 

 

Дочірні категорії

Поділитись

Календар свят

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Посилання

 

 

Урядовий портал 

Асоціація міст України